Uitleg FIA

Een financiële analyse (FIA) in het kort: ‘het bundelen van data uit de financiële administratie in homogene pakketten’. Dit houdt in dat de uitgaven van een organisatie worden gecategoriseerd. De homogene pakketten noemen we ook wel de inkoopindeling. De inkoopindeling is een structuur die uit 3 lagen bestaat (categorie, pakket en subgroep), waaraan alle inkoopuitgaven gekoppeld worden.

Voorbeeld van de lagen in een inkoopindeling:

Financiele administratie

 

Welke inzichten levert een FIA op voor de inkoopafdeling?

De FIA is een goede manier om inzicht te krijgen in:aantal leveranciers

 • Het beïnvloedbaar inkoopvolume;
 • Het aantal leveranciers van een organisatie;
 • De uitgave per inkooppakket;
 • De inkooppakketten met de grootste uitgaven;
 • Met welke leveranciers nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de facturatie.

 

 

inkoopvolume

De FIA geeft waardevolle input voor:

 • Contractmanagement: Hoe is de contractuele dekkingsgraad? Worden er inkopen gedaan buiten het contract om?
 • Trendanalyse: Worden afspraken met leveranciers nagekomen? Bijvoorbeeld gemaakte afspraken over minder facturen. Stuurt de leverancier er echt minder?
 • Organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, kunnen snel zien of de grens voor aanbesteden wordt overschreden.
 • Pakketstrategie: Inrichten van het proces? Wat is het voor product? Hebben we het over een routineproduct of is het een strategisch product?
 • Inkoopmanagement: Wat zijn de inkoopdoelen? Waar gaat de organisatie zich op richten?

facturen
                                                                                                                               Trendanalyse

FIA Online en FIA Lite

Emeritor biedt u twee mogelijkheden aan op het gebied van zelf een financiële analyse uitvoeren, namelijk de FIA Online en de FIA Lite.

FIA Online

Wanneer u met grote regelmaat zelfstandig een uitgebreide financiële analyse wilt uitvoeren adviseren wij u gebruik te maken van de FIA Online. U bepaalt zelf de periode en krijgt meer inzicht op inkoopveranderingen. Via de rapportages van de FIA Online krijgt u een overzicht van:

 • Beïnvloedbare inkoopvolume;
 • Het aantal leveranciers en aantal facturen;
 • De inkooppakketten met de grootste uitgaven;
 • Pareto-analyse;
 • Gemeenschappelijke leveranciers;
 • Uitgaven per organisatie-eenheid;
 • Alle data in een export.

FIA Lite

Indien u snel een beknopt inzicht wilt hebben in uw inkoopuitgaven dan adviseren wij u de FIA Lite.
De FIA Light geeft u binnen een zeer kort tijdbestek een globaal overzicht van uw inkoopuitgaven op basis van onze databases met leveranciersinformatie. Via het dashboard van de FIA Lite krijgt u een overzicht van:

 • Het inkoopvolume per inkooppakket;
 • Het aantal leveranciers en het aantal facturen;
 • Een overzicht van de belangrijkste leveranciers.

Verschil FIA - FIA lite