Publicaties

Observaties uit administraties
17-05-2017 | Florian Helsloot
Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Florian Helsloot

Bij Emeritor komen allerlei administraties langs. Uitstekende administraties, waarbij uitgebreide analyses gemaakt kunnen worden, en administraties die de analyse extra uitdagend maken. Graag deel ik met jullie vijf opvallende observaties uit de uitdagendere administraties van afgelopen jaar.

Lees meer ...

Nut en noodzaak van een financiële analyse
05-04-2016 | Judie Agterof  
Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Judie Agterof

Financiële analyses worden op verschillende manieren aangeboden. Men spreekt over spendanalyses, inkoopscans, financiële scans en grootboek-analyses. Naast dat de benaming uiteenloopt, zijn ook de prijzen en de inzichten die een financiële analyse biedt verschillend. In dit artikel leg ik uit wat het nut is van een financiële analyse en wat de verschillen zijn.

Lees meer ...

Onbewuste kosten zichtbaar maken
19-10-2016 | Judie Agterof  
Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Judie Agterof

Dat vele handelingen een product of dienst duurder maken, is u vast bekend. Maar hoe efficiënt gaat u om met uw leveranciers en het aantal facturen die uw leveranciers sturen?
Emeritor onderzocht de vijftig meest recent uitgevoerde financiële analyses om deze “mogelijk onbewuste” kosten in kaart te brengen.

Lees meer ...

80/20 regel geldt niet voor alle inkoopuitgaven
18-01-2016 | Judie Agterof  
Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Judie Agterof

Uit een door Emeritor uitgevoerd onderzoek op het gebied van de Pareto analyse, blijkt dat een relatief klein deel van de leveranciers verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitgaven.
Dit betekent dat organisaties sterk afhankelijk zijn van leveranciers. Is deze afhankelijkheid erg?


Lees meer ...